Cách tổ chức một bữa tối đối thoại trí tuệ

July 9, 2024    ·    9 min read

Một trong những đặc điểm nổi bật của tôi là sự tò mò về trí tuệ. Nó thể … Continue reading “Cách tổ chức một bữa tối đối thoại trí tuệ”

...

Lạc quan về khí hậu

June 10, 2024    ·  18 minutes

Trong phần lớn lịch sử loài người, thân phận con người là một cuộc đấu tranh để sinh … Continue reading “Lạc quan về khí hậu”

...

Blog của tôi bây giờ là đa ngôn ngữ!

June 4, 2024    ·  2 minutes

Đã được một thời gian kể từ khi tôi đăng bài. Tôi đang làm việc trên một số … Continue reading “Blog của tôi bây giờ là đa ngôn ngữ!”

...

The Grindas: Chuyện gia đình

March 12, 2024    ·  < 1 minute

Tất cả cuộc sống của chúng ta là kết quả của một loạt các sự kiện cực kỳ … Continue reading “The Grindas: Chuyện gia đình”

...

The Value of Ignorance

August 1, 2023    ·  6 minutes

 “They did not know it was impossible so they did it.” Mark Twain’s quote resonates with me. As … Continue reading “The Value of Ignorance”

...

Thời gian là tất cả

May 23, 2023    ·  13 minutes

“Tương lai đã có sẵn rồi, chỉ là nó chưa được phân bổ đồng đều mà thôi.” Là … Continue reading “Thời gian là tất cả”

...

Tại sao?

March 21, 2022    ·  11 minutes

Tuần này tôi đang ở Finse, Na Uy để tập luyện cho chuyến thám hiểm vùng cực sắp … Continue reading “Tại sao?”

...

2020: When Life Gives You Lemons, Make Lemonade!

January 6, 2021    ·  8 minutes

The best-laid plans of mice and men often go awry. As you may recall, I ended 2019 intent … Continue reading “2020: When Life Gives You Lemons, Make Lemonade!”

...

My friends and family are the best!

September 1, 2020    ·  2 minutes

A few years ago, for my 40th birthday, they put this fantastic video together to celebrate our love … Continue reading “My friends and family are the best!”

...

20 Minutes from the Future

June 15, 2020    ·  < 1 minute

I had an interesting conversation with Andrea Dusi. We discussed:• The role of startups during the pandemic.• Why … Continue reading “20 Minutes from the Future”

...

2019: Getting my Move On

January 9, 2020    ·  8 minutes

In 2019 I moved to Turks & Caicos and decided to sell my apartment in New York. I … Continue reading “2019: Getting my Move On”

...

Avoid Death in the Desert: 75 Packing List Essentials for Burning Man

August 23, 2019    ·  2 minutes

As Burning Man is upon us, I wanted to share with all of you a packing list to … Continue reading “Avoid Death in the Desert: 75 Packing List Essentials for Burning Man”

...

Thanks for the perfect day!

August 6, 2019    ·  < 1 minute

Birthdays are a great time for reflection and this one especially made me feel extremely grateful for the … Continue reading “Thanks for the perfect day!”

...

Khuôn khổ để đưa ra các quyết định quan trọng: Bước 4/4

June 19, 2019    ·  7 minutes

Ban đầu tôi dự định chỉ có ba bước trong khuôn khổ ra quyết định của mình. Ý … Continue reading “Khuôn khổ để đưa ra các quyết định quan trọng: Bước 4/4”

1 2 3 12

1 – 16 of 22 Posts